Ubezpieczenia

Ubezpieczenie - to ochrona przed konsekwencjami niespodziewanych/nagłych zdarzeń. To również usługa finansowa, gdzie za wniesioną składkę i za zgodą Ubezpieczyciela - ryzyko przenoszone jest na Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

ubezpiecz dom auto

 

Jak czytamy na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: " W sensie prawnym ubezpieczenie to umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w razie zajścia wskazanego w umowie wypadku ubezpieczeniowego. Wypadkiem ubezpieczeniowym może być zasadniczo każde przyszłe i niepewne zdarzenie, które dla ubezpieczonego oznacza bezpośredni lub pośredni uszczerbek finansowy, a więc konieczność pokrycia strat lub konieczność poniesienia dodatkowych nakładów. [...] W sensie ekonomicznym ubezpieczenie jest możliwością zapewnienia sobie - za odpowiednią cenę - źródła finansowania dla potrzeb, które mogą wyniknąć ze ziszczenia się określonego zdarzenia losowego, a których pokrycie byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Ubezpieczenia działają na stosunkowo prostej zasadzie tzw. transferu ryzyka. W odpowiednio dużej grupie ubezpieczonych tylko niektórych z nich dotknie ryzyko, przed którym chcą się zabezpieczyć, wpłacane przez ubezpieczonych składki składają się na fundusz, z którego wypłacane są odszkodowania. [...] "

Decydując się na wykupienie polisy, jesteśmy chronieni zarówno wówczas, gdy wyrządzimy komuś szkodę, jak i wtedy, kiedy w związku z czynnikami zewnętrznymi dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego sami odniesiemy obrażenia lub nasze mienie. Polisa ubezpieczeniowa nie zapewni nam zdrowia, ani nie uchroni przed przykrymi sytuacjami, ale pieniądze z ubezpieczenia będzie można przeznaczyć wówczas na pokrycie szkód lub – w razie uszczerbku na zdrowiu – na np. dodatkową rehabilitację.

Główna siedziba firmy:
ul. Puławska 12
02-566 Warszawa Mokotów


Telefon kontaktowy:
Tel.kom.: 577 668 566


Kontakt mailowy:
biuro@extragwarant.pl